www.privatsygeplejersken.dk
Virksomheden
Kontakt
Overskrift 1
Overskrift 2
Overskrift 2
Overskrift 2
Overskrift 2
 
 
 
 
 

 

 


PRIVATSYGEPLEJERSKEN blev stiftet i 2008 af en autoriserede sygeplejerske og sundhedsplejerske.

 

PRIVATSYGEPLEJERSKEN tilbyder pleje og omsorg der er helt tilpasset den enkelte klientens tilstand, behov og  ønsker. Plejen kan udføres i tæt samarbejde med klientens egen læge, behandlende sygehus, eller pårørende. Der lægges stor vægt på tillid, empati og nærvær i samarbejdet med klienten. Klienten støttes i selvstændigt at kunne varetage egen situation.

 

Plejen tilbydes i stedet for eller som supplering til det etablerede offentlig system jfr. lov vedtaget i folketinget i 2003 om ret til frit valg. Et samarbejde indledes med et uforpligtende møde hvor samarbejdsrammer og plan  for hjælpen til klienten aftales.


PRIVATSYGEPLEJERSKEN’s ydelser retter sig mod klienter der har brug for:

 

1. Almene plejeopgaver, ældre såvel som yngre.

2. Særlige pleje opgaver, herunder psykiske problemer og

    handicappede eller blinde.

3. Børn med særlige behov: handicappede, kraftramte

    børn og almen syge børn med behov for pasning i

    hjemmet.

 

PRIVATSYGEPLEJERSKEN tilbyder desuden:

 

Vikarydelser i hjemmeplejen, på et plejehjem eller hospice.

Vikarydelse hos praktiserende læger eller i private kliniker.

Vikarydelser i børnepsykiatrien.

Vikarydelser i sundhedsplejen, familie huset, sorggrupper for børn og unge.

 

PRIVATSYGEPLEJERSKEN tilbyder konsulentopgaver i forbindelse med rekruttering og integration af sundhedsfaglig plejepersonale fra Polen.

  

 

 

 

                             •  Skovbakken 13, 3520 Farum •  CVR: 31 56 77 34  •  Telefon 40 10 94 04 •